Pro montážní firmy

skolenia organizace nabízíme prvotřídní servis v oblasti technické podpory výrobku. Zajišťujeme pravidelné roční školení, kde je každý účastník seznámen s posledními poznatky v oblasti tepelné techniky.

Každý účastník si odnáší podpůrné materiály ke kondenzační technice Geminox spolu s certifikátem opravňující montáž plynových kotlů Geminox.

 

 

 

Návod k instalaci kondenzačních kotlů Geminox

 

 

servis auto

 

Našim partnerům nabízíme možnost zviditelnění jejich služeb reklamním polepem jejich vozidel a to bezplatně. Jedná se o ideální formu propagace jak výrobků Geminox, tak i jednotlivých servisních partnerů.