Certifikáty a osvědčení

Společnost Brilon a. s., výhradní dovozce kondenzačních kotlů Geminox, svým zaměřením podporuje pouze zařízení šetrné k našemu životnímu prostředí. Ekologicky se také chová i při své každodenní činnosti, certifikát systému environmentálního managementu organizace ISO 14001:2005 při prodeji a servisu ekologické tepelné techniky je tomu dokladem. Tento systém zásadním způsobem pomáhá snížit dopady činnosti společnosti na životní prostředí a zároveň přináší i výrazné snížení provozních nákladů.

Společnost Brilon a. s. se také snaží udržovat vysokou úroveň služeb při prodeji a servisu ekologické tepelné techniky, proto je řízena systémem managementu kvality dle ISO 9001:2009.

brilon 14001 2005 brilon 9001 2009