Odvody spalin

Příklady řešení spalinových cest

Spalinový systém Brilon SERIO je určen pro kondenzační zdroje tepla s maximální teplotou spalin na hrdle spotřebiče 120 °C a umožňuje jak podtlakový tak přetlakový provoz. Výraznou předností spalinových systémů Brilon je plně kompatibilní stavebnicový sortiment, který umožňuje komplexní řešení všech níže uvedených způsobů odvodů spalin. Řešení komínových kaskád (sdružených kouřovodů) je možné v průměrech 125, 160 a 200 mm.

 1. odvod spalin domekOdvod spalin v komínovém tělese, provoz závislý na vzduchu z místnosti
  Komínová sada DN80, obj. č.: 52100511
  Komínová sada DN110, obj. č.: 52100515


 2. Odvod spalin v komínovém tělese, provoz nezávislý na vzduchu z místnosti
  Koaxiální komínová sada DN125/80, obj. č.: 52100521
  Koaxiální komínová sada DN160/110, obj. č.: 52100525


 3. Oddělené vedení spalin a přívod vzduchu, provoz nezávislý na vzduchu z místnosti

 4. Sdružený odvod spalin a přívod vzduchu komínovým tělesem, provoz nezávislý na vzduchu z místnosti

 5. Vertikální odvod spalin a přívod vzduchu, provoz nezávislý na vzduchu z místnosti

 6. Odvod spalin a přívod vzduchu po venkovní stěně, provoz nezávislý na vzduchu z místnosti
  Fasádní koaxiální komínová sada DN125/80, obj. č.: 52100530
  Fasádní koaxiální komínová sada DN125/80 – DN160/110, obj. č.: 52100535


 7. Sdružený odvod spalin se zpětnými klapkami v komínovém tělese, provoz závislý na vzduchu z místnosti

 8. Odvod spalin v komínovém tělese, provoz závislý na vzduchu z místnosti
  Kompletní komínová sada DN80 s flexibilní trubkou, obj. č.: 52100540