Regulace kotlů

 

Zjednodušený regulační systém kondenzačních kotlů ZEM

Kondenzační kotle ZEM jsou osazeny zjednodušenou variantou řídící jednotky Siemens, která je předurčena pouze pro jeden přímý topný okruh a ohřev teplé vody. Použití hořákové automatiky LMU34 umožnilo výrazné snížení ceny kotle při zachování všech bezpečnostních funkcí, řízení předsměšování modulovaného hořáku a zároveň předností adaptabilní ekvitermní regulace. Tento systém regulace obecně zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn objektu a ve spojení s prostorovým přístrojem QAA73 optimalizuje tepelnou pohodu v domácnosti.

Vlastní obsluha kondenzačních kotlů ZEM je řešena především prostorovým přístrojem QAA73 komunikujícím s řídící jednotkou protokolem Open Therm. Přístroj umožňuje adaptaci vlivem vnitřní teploty, nastavení požadovaných teplot a týdenních časových programů pro vytápění a přípravu teplé vody.

Řídící jednotka LMU34 obsahuje širokou nabídku servisních a ochranných funkcí, které zajišťují bezpečný provoz kondenzačního kotle za jakýchkoliv provozních podmínek. Za zmínku stojí především ochrana proti zamrznutí, ochrana zásobníku teplé vody proti patogenním bakteriím Legionelly, občasné protáčení čerpadla mimo topnou sezónu, autodiagnostika možných chyb atp.

Vzhledem ke svému určení nejsou kotle ZEM příliš často využívány pro řízení složitějších topných systémů. Hořáková automatika Siemens LMU34 však umožňuje komunikaci se všemi regulátory RVS systému Siemens Albatros2 prostřednictvím převodníku OCI364.

 

reg zem big

 

 

Nejmodernější regulační systém kondenzačních kotlů THRs

Pro řízení kondenzačních kotlů Geminox THRs je využívána pouze špičková regulační technologie. Čtvrtá generace kotlů Geminox využívá nejmodernější regulační technologie firmy Siemens - hořákovou automatiku LMS14. Řídící jednotka nabízí vedle spalovacích a bezpečnostních funkcí také ekvitermní řízení topných okruhů v kombinaci s klasickým i solárním ohřevem TV.

Komfortní a intuitivní ovládání zajišťuje široká nabídka prostorových přístrojů. Nejžádanějším typem je multifunkční přístroj QAA75 s velkým podsvětleným displejem, který umožňuje plnohodnotnou obsluhu jako na ovládacím panelu kotle. U typové řady Geminox THRs DC je možné jeden multifunkční prostorový přístroj umístit do referenční místnosti s podlahovým vytápěním a druhý do prostoru s radiátory.

Častým problémem je nalézt správné místo pro umístění čidla teploty prostoru. Tento problém řeší nabídka bezdrátových periférií. Vhodnou volbou je bezdrátový multifunkční prostorový přístroj QAA78 spolu s bezdrátovým venkovním čidlem.

Základní vybavení řídící jednotky v kotli THRs nabízí ekvitermní regulaci jednoho topného okruhu a kombinaci klasického a solárního ohřevu TV v zásobníku. Kondenzační kotel typu THRs DC ovládá dva topné okruhy pomocí základní řídící jednotky a jednoho rozšiřujícího modulu. Základní řídící jednotka v kotli THRs může ovládat i složitější topné systémy. V tomto případě je nutné jednotku doplnit o další Clip-In moduly, kterými je možné řídit až tři směšované topné okruhy, ohřev bazénu či vzduchotechnický systém.

Jednotka LMS je připravena pro řízení soustav kombinujících různé zdroje tepla, jako je například tepelné čerpadlo, solární systém pro vytápění, kotel na tuhá paliva, krbová vložka atp. Základní vybavení řídící jednotky obsahuje i regulaci pro řízení kaskád, stačí jen doplnit každý kotel komunikačním modulem. Pokud je topný systém natolik obsáhlý, že jsou vyčerpány veškeré možnosti řídící jednotky Siemens LMS, můžeme ji dále rozšířit o další ekvitermní regulátory Siemens RVS řady Albatros.

 

reg thrs big

 

 

web server - dálkové ovládání topného systému přes internet

Ideální nástroj pro pohodlnou kontrolu a ovládání regulačního systému kotle z jakéhokoliv místa na zemi. V případě chyby je alarm odeslán e-mailem nebo přes SMS předem definovaným příjemcům. Instalací Web serveru získává uživatel možnost zapojení do systému komplexních servisních služeb včetně vzdáleného dohledu centrálním dispečinkem.

webserver screenWeb server OZW672 nabízí uživateli možnost vzdáleného ovládání a příjem alarmových hlášení přes internet pomocí PC nebo Smartphonu. Uvedení do provozu a ovládání jsou velmi jednoduché. Jelikož je přímo v OZW672 integrován web server, stačí mít v domě internetové připojení. Používání web serveru tedy nevyžaduje žádné další provozní náklady. Jestliže se OZW672 propojí s řídící jednotkou kotle, všechny změny nastavení se automaticky přejímají a jsou ihned k dispozici online. Pro snadné a rychlé zprovoznění přístroje je dispozici startovací stránka s nejdůležitějšími datovými body.