ErP - štítek energetické účinnosti

eco gx sestava

Od 26.9.2015 je dle nařízení č.811/2013 každý výrobce/dodavatel tepelného zařízení povinen označovat své produkty energetickými štítky, které deklarují energetickou účinnost zařízení.

Tento energetický štítek zákazníky jednoduše grafickým znázorněním informuje o energetické náročnosti výrobku a tím jeho vlivu na životní prostředí.
Podoba energetického štítku je již dlouhodobě známá a setkáváme se tímto označováním při výběru většiny elektrospotřebičů. Zelené šipky, písmena a sčítání symbolů ++ nad písmenem A napomáhají zákazníkovi ke snadnějšímu výběru zařízení.

V oboru vytápění však je však zajímavým faktem, že drtivá většina plynových kondenzačních kotlů se bude nacházet ve třídě energetické účinnosti A, většina tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek v třídě A+, a některá tepelná čerpadla v provedení země/voda se budou nacházet v energetické třídě A++.

Prvky, které mohou dodatečně způsobit překročení hranic mezi jednotlivými třídami energetické účinnosti v obou směrech, jsou další nízkoenergetické pomocné zdroje (solární zařízení), regulace a kombinované ohřívače TV.

Při zakoupení tepelného zdroje či ohřívače TV od firmy Brilon nebudete mít s energetickým štítkem samozřejmě žádný problém. Tento štítek je vždy přibalen u výrobku a navíc je dodatečně ke stažení na www.brilon.cz u jednotlivých výrobků. Také při zakoupení kompletní soupravy Brilon (např. kondenzační kotel + solární panely + regulátor + zásobníkový ohřívač TV) bereme jako naprostou samozřejmost spočítání a vyrobení energetického štítku pro dodavatelskou - montážní firmu (která je povinna tento štítek zajistit) zcela zdarma.

Jako nadstandardní službu našim zákazníkům firmy Brilon však navíc nabízíme výpočet a tisk energetického štítku realizačním firmám zdarma i v tom případě, že souprava obsahuje i nestandardní prvek, který není zakoupen z naší produktové řady. Je však nutné doložit údaje o výrobku, které jsou potřebné pro přesný výpočet.

Snažíme se tímto krokem ještě více zdokonalit technickou podporu pro naše věrné zákazníky a udržet tak spokojenou a bezproblémovou spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů proto neváhejte kontaktovat zaměstnance firmy Brilon: www.brilon.cz  v záložce kontakty, kteří vám v oblasti energetických štítků rádi poradí.