Průvodce výběrem kotle

1 Jaký typ objektu chcete vytápět?

2 Jaký typ vytápění uvažujete?

3 Jaké máte požadavky na ohřev TV?

4 Ekvitermní regulace QAC 34 (venkovní čidlo) a QAA 73 (multifunkční přístroj) bude řídit?

Doporučená sestava

Kotel

Zásobník

Schéma zapojení