Schémata zapojení

Vzhledem k obrovskému množství kombinací zapojení zdrojů a spotřebičů, které je možné řídit kotlovou automatikou LMS v kombinaci s clip-in moduly a systémem regulátorů RVS, byl vytvořen následující seznam doporučených zapojení. Cílem nebylo popsat všechny možnosti, ale nejběžnější technologie. Ty byly vybrány s ohledem na typické požadavky zákazníků, zkušeností z instalací a dlouhodobou životnost.

Jedná se vždy o zapojení plynového kotle nebo kaskády kotlů a topného okruhu. Pokud to základní zapojení umožňuje, je vždy schéma doplněno pro variantu s připojením TV, dalších topných okruhů, zdrojů (solár, krb), bazénu nebo externích spotřebičů.

Naší snahou bylo vytvořit podklad pro jednoduchý návrh systému v doporučeném hydraulickém zapojení. Schéma obsahuje základní popis i specifikaci potřebných komponent pro objednávku. Dále potřebné základní informace pro elektrické připojení a umístění čidel.

Klíč k práci s katalogem schémat

Zapojení kotlů s externí regulací

V každém topném systému je základem úspor výroba tepla na základě požadavků spotřeby. V případech, kdy jsou spotřební okruhy řízené externí regulací, je v rámci efektivního využití zdroje nutné provést propojení kotle s požadavkem na teplo. Automatika LMS umožňuje připojení požadavků signálem On/Off bezpotenciálovým kontaktem s možností nastavení pevné výstupní teploty, nebo na ekvitermní teplotu. Z pohledu kvality je však nejlepší variantou připojení analogového signálu 0–10 V pro žádanou teplotu. Pro zpětnou vazbu je možně poskytnou řídícímu systému informaci o chodu a poruše kotle. Případně s použitím clip-in modulu AGU2.551, který obsahuje dva převodníky signálu PWM, informaci o výkonu hořáku a modulaci kotlového čerpadla.

schema 00m