Zapojení jednookruhového kotle THRs C

Schéma zapojení T1

Základní zapojení kondenzačního kotle THRs určené pro jeden přímý topný okruh (radiátory nebo podlaha), s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku přepouštěcím ventilem (absolutní přednost). Dále lze regulaci doplnit o solární ohřev TV nebo TV a bazénu.

schema T01m


Schéma zapojení T3

Základní zapojení kondenzačního kotle THRs určené pro jeden přímý, příp. jeden přímý a jeden směšovaný topný okruh. Nebo pro připojení externích spotřebičů s proměnným průtokem, signálem požadavku na teplo 0–10 V (variantně ON/OFF), s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku přepouštěcím ventilem (absolutní přednost) nebo čerpadlem (všechny varianty přednosti přípravy). Dále lze regulaci doplnit o solární ohřev TV nebo TV a bazénu.

schema T03m


Schéma zapojení T4

Základní zapojení kondenzačního kotle THRs určené pro jeden až tři směšované/přímé topné okruhy. Nebo pro připojení externích spotřebičů s proměnným průtokem, signálem požadavku na teplo 0–10 V (variantně ON/OFF) s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku nabíjecím čerpadlem (všechny varianty přednosti přípravy). Dále lze regulaci doplnit o solární ohřev TV.

schema T04m


Schéma zapojení T5

Základní zapojení kondenzačního kotle THRs určené pro řízení teploty jednotlivých místností systémem Siemens Synco Living, s variantou rozdělení spotřebičů do dvou teplotních spádů (radiátory/podlaha) a přípravou TV. Toto zapojení je určené i pro jiné systémy řízení jednotlivých místností nebo obecně pro externí spotřebiče. Ovládání kotle je řešeno analogovým signálem žádané teploty 0–10 V, případně ON/OFF s ekvitermní předregulací (přes LMS).

schema T05m