Zapojení dvouokruhového kotle THRs DC

Schéma zapojení T2

Základní zapojení dvouokruhového kondenzačního kotle THRs DC určené pro přímý a směšovaný topný okruh, s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku přepouštěcím ventilem (absolutní přednost). Dále lze regulaci doplnit o solární ohřev TV nebo TV a bazénu.

schema T02m