Zapojení kotle THRs C v kaskádě

Schéma zapojení T6

Základní zapojení kaskády kotlů THRs (max. 16 kotlů) určené pro jeden až tři směšované/přímé topné okruhy. Nebo pro připojení externích spotřebičů signálem požadavku na teplo 0–10 V (variantně ON/OFF), s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku nabíjecím čerpadlem (všechny varianty přednosti přípravy). Dále je možné regulaci doplnit o solární ohřev TV. V tomto zapojení se maximálně využívají vlastnosti automatiky LMS. Šetří náklady na regulaci, systém „všechno z kotlů“ je však náročný na provedení kabeláže. Je vhodný pro menší výkony, kde není nutné osadit výstupy výkonovými spínacími prvky v samostatné rozvaděčové skříni. Vždy je potřeba zvážit, zda není pro danou instalaci vhodnější zapojení T7.

schema T06m


Schéma zapojení T7

Základní zapojení kaskády kotlů THRs (max.15 kotlů) určené pro jeden až tři směšované/přímé topné okruhy. Nebo pro připojení externích spotřebičů signálem požadavku na teplo 0–10 V (variantně ON/OFF), s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku nabíjecím čerpadlem (všechny varianty přednosti přípravy). Dále je možné regulaci doplnit o solární ohřev TV. Toto zapojení je z pohledu provedení kabeláže vhodnější než zapojení T6. Kaskádním master je v tomto případě regulátor RVS43.345, na který se připojují i spotřebiče. Ten je umístěn v rozvaděčové skříni, kam je možné doplnit ovládací a výkonové spínací prvky. Kotle jsou pak propojeny pouze komunikační dvojlinkou.

schema T07m


Schéma zapojení T8

Zapojení kaskády kotlů THRs (max. 16 kotlů) určené pro jeden až tři směšované/přímé topné okruhy. Nebo pro připojení externích spotřebičů signálem požadavku na teplo 0–10 V (variantně ON/OFF), s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku přepínacím ventilem z jednoho kotle (absolutní přednost přípravy). Toto zapojení se hodí pro objekt s nízkou spotřebou TV v poměru k tepelné ztrátě budovy (například administrativní budovy nebo školy bez stravovacího zařízení). Vždy je potřeba zvážit, zda není pro danou instalaci vhodnější zapojení T7.

schema T08m