Zapojení kotle THRs se solárním ohřevem TV

Schéma zapojení T9

Zapojení kondenzačního kotle THRs v trivalentním systému s jedním směšovaným topným okruhem, kotlem na tuhá paliva, solárním ohřevem TV i solární podporou vytápění. Zapojení demonstruje maximální možnosti řídící automatiky kotle LMS s použitím třech rozšiřujících modulů bez nutnosti použití nadstavbové regulace RVS. Použité hydraulické zapojení umožňuje jak alternativní, tak bivalentní provoz zdrojů tepla. Šetří náklady na regulaci, systém „všechno z kotle“ je však náročný na provedení kabeláže. Vždy je potřeba zvážit, zda není pro danou instalaci vhodnější zapojení T9.

schema T09m


Schéma zapojení T10

Zapojení kondenzačního kotle THRs v trivalentním systému s jedním až dvěma topnými okruhy, kotlem na tuhá paliva, solárním ohřevem TV i solární podporou vytápění. Případný ohřev bazénu je možný solárem, hlavním zdrojem nebo odtahem přebytečného tepla z kotle na tuhá paliva. Zapojení překračuje maximální možnosti řídící automatiky kotle LMS s použitím třech rozšiřujících modulů, proto je použita nadstavbové regulace RVS. Použité hydraulické zapojení umožňuje jak alternativní, tak bivalentní provoz zdrojů tepla.

schema T10m