ZEM

Schéma zapojení Z1

Základní zapojení kondenzačního kotle ZEM určené pro jeden přímý topný okruh (radiátory nebo podlaha), s možností rozšíření o ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku přepouštěcím ventilem (absolutní přednost). Dále lze systém doplnit o solární ohřev TV řízený regulátorem SC 100.

schema Z1


Schéma zapojení Z2

Zapojení kondenzčního kotle ZEM určené pro spojení s libovolným topným systémem řízeným regulátory RVS. Pro datovou komunikaci mezi protokoly OpenTherm a LPB slouží převodník OCI364.03/101.

schema Z2