Volba plynového kotle

thrs setPlynový kondenzační kotel Geminox je jednoznačně nejvhodnějším zdrojem tepla pro každý objekt, který má k dispozici plynovou přípojku. Moderní kotle Geminox jsou vysoce sofistikované a kombinace jejich pořizovacích a provozních nákladů vychází z  hlediska návratnosti investice ekonomicky nejlépe.

Z tohoto pohledu se jeví nesmyslné použití tepelných čerpadel nebo kotlů na tuhá paliva v plynofikovaných oblastech. Tyto zdroje tepla jsou vhodné pro lokality, kde neexistuje možnost připojení na zemní plyn.

Někteří zákazníci váhají zvolit plynový kotel jako zdroj vytápění na základě zkušeností sousedů a známých, kteří své domy plynofikovali během boomu 90. let a nyní jsou rozčarováni z účtů za plyn. Ale zde je potřeba si uvědomit, že u kotlů probíhá stejně bouřlivý vývoj jako u automobilových motorů a díky těmto inovacím jsou spotřeby nových kotlů oproti těm starým obdobně nižší jako u motorů ze stejných období. Pokud budu stále provozovat starou „Feldu“, budu „jezdit za osm-devět ať dělám, co dělám“. Avšak takovou spotřebu by nikdo u obdobného moderního vozidla již neakceptoval.

Proto můžeme směle hovořit o 30–50% nižší spotřebě v porovnání „s Feldou“. Toto platí zejména pro novostavby, kde správná volba kotle, zejména rozsahu jeho výkonu, má jednoznačný vliv na jeho celoroční spotřebu, a tedy i na náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Novostavby mají velmi nízké tepelné ztráty a s tím musí také korespondovat parametry uvažovaného výrobku. Zde obecně platí, že minimální výkon kotle tepla by neměl být vyšší než 1–1,5 kW.

Dalším důležitým parametrem je spotřeba elektřiny. Moderní kotle jsou vybaveny nízkoenergetickými čerpadly třídy A+, které mají poloviční spotřebu energie v porovnání se standardními čerpadly používanými dříve.

Pokud zvažovaný výrobek tyto parametry splňuje a je připojen na moderní nízkoteplotní topný systém, získáme bezobslužné zařízení s ročními provozními náklady nepřevyšujícími náklady na provoz špičkového tepelného čerpadla. Ovšem de facto za poloviční pořizovací cenu a s téměř dvojnásobnou životností.

Moderní plynové kotle lze snadno kombinovat s obnovitelnými zdroji tepla, typicky pak se solárními kolektory, tepelnými čerpadly nebo krby a kotli na tuhá paliva. Zde je však potřeba vždy pečlivě zvážit smysluplnost takové investice. Praxe ukazuje, že při ohřevu teplé vody plynem jsou efektivní pouze solární kolektory. Zejména však za předpokladu, že jejich pořizovací cena byla podpořena dotačním titulem.

Pokud ale má někdo rád pohled do otevřeného ohně, tak může být krbová vložka také dobrým doplňkovým řešením. Nelze však hovořit o tom, že kombinace například plynového kotle s kotlem na tuhá paliva nebo tepelný čerpadlem v novostavbě v plynofikované oblasti je ekonomicky obhajitelné řešení.

 

Katalog/ceník kondenzační techniky Geminox